Εργαλεία Διαχείρισης

Ένα ασφαλές δικτυακό χώρο. Extranet (ασφαλές επικοινωνίες δια μέσου internet)

Έχουμε αναπτύξει ιδιόκτητα λογισμικά, καινοτομίες που διασυνδέονται με εύκολη πρόσβαση στο extranet και στις βάσεις δεδομένων και κεντρικών λογισμικών μας.

Το extranet είναι προσβάσιμο στον υπολογιστή, smartphone ή tablet.

 

Τα αρχεία είναι εντελώς ψηφιοποιημένα, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα μέσω του Internet/Extranet.

Οι συν-ιδιοκτήτες μπορεί εύκολα να αλληλοεπιδρούν με τον διαχειριστή του κτιρίου τους.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση ή να αναφέρει μια ανάγκη εργασίας και να έχει άμεση απάντηση του διαχειριστή είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά σε χρόνο ρεκόρ.

Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν την πλήρη διαφάνεια όλων αυτών που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του διαχειριστή για λογαριασμό του κτιρίου.

Ο διαχειριστής του κτιρίου δεν χάνει χρόνο στη γραφειοκρατία και έτσι είναι περισσότερο κοντά στους συνιδιοκτήτες και στο κτίριο για εγγυημένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εργασίας του.

Η συν-ιδιοκτήτης μπορεί να συμμετέχει στην προετοιμασία της επόμενης γενικής συνέλευσης, προτείνοντας θέματα προς συζήτηση ή και να έχουν πρόσβαση σε όλα όσα έχει αναφέρει ή προταθεί από όλους τους άλλους συνιδιοκτήτες.

 

Το Extranet αποτελείται από 5 μέρη :

. Διαχείριση του κτιρίου (εργασίες, αιτήματα, προσφορές, τιμολόγια, επιστολές …)

. Διαχείριση των εγγράφων του κτιρίου (περιγραφή του κτιρίου, τα σχέδια, ο οποίος κατέχει τι;,  πιστοποιητικά, γενικές συνελεύσεις …)

. Διαχείριση των λογιστικών του κτιρίου (το υπόλοιπο του λογαριασμού, αποθεματικό, την κατάσταση εξόδων και αιτίες αυτών, ισολογισμοί , κλπ …)

. Η ζωή του κτιρίου (συζητήσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών, των γειτόνων του κτιρίου, χρήσιμα τηλέφωνα, κατάλογο συνιδιοκτητών/γειτόνων …)

.  Διαχείριση  των προσωπικών λογαριασμών των συνιδιοκτητών  (προσωπικές πληροφορίες, το υπόλοιπο του λογαριασμού, πληρωμές, κλπ)

Αυτό το extranet είναι διαθέσιμο σε όλους τους ιδιοκτήτες μας μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και για smartphones και tablets.

 

Για ένα σπασμένο λαμπτήρα, μια διαρροή, ζημία, …: απλά το αναφέρετε, στέλνοντας μια φωτογραφία με ένα σύντομο μήνυμα που εξηγεί με ένα SMS/MMS η δια μέσου Internet.

Ο διαχειριστής του κτιρίου λαμβάνει αμέσως την πληροφορία, επεξεργάζεται την αίτηση το συντομότερο δυνατό και ενημερώνει για την επέμβαση του τεχνίτη, ποιος, πότε με ποιο κόστος.

Δια μέσου του Extranet μπορείτε να παρακολουθείτε με ένα κλικ, τη δήλωση των κοινοχρήστων δαπανών του κτιρίου, τα κοινόχρηστα πού σας αντιστοιχούν, τα αποθέματα, να δείτε τα τιμολόγια, και όλα τα έγγραφα του κτιρίου (ασφάλειες, πιστοποιήσεις, συνελεύσεις, κανονισμούς, κλπ ….)

.