Επιχειρηματίας Επενδυτής ή
Επιχειρηματίας Διαχειριστής Ακινήτων ή
Υπάλληλος Διαχειριστής Ακινήτων
Επάγγελμα Διαχειριστής Ακινήτων

 

Ο διαχειριστής ακινήτων, ένα αξιοπρεπές επάγγελμα που ασκείται από : 
. Μία δυναμική, ευχάριστη, υπεύθυνη, αυτόνομη και συνεργάσιμη προσωπικότητα
. Μία προσωπικότητα με :
άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες,
ικανότητες διοίκησης ανθρώπων,
διοίκησης προτεραιοτήτων και
διοίκησης χρόνου
. Μία φερέγγυα προσωπικότητα που :
διοικεί τα κοινά των κτιρίων,
τα λογιστικά,
τους εργολάβους,
τους υπαλλήλους,
τους συνιδιοκτήτες
με σιγουριά και ασφάλεια επιβάλοντας τους νόμους και τις αποφάσεις των συνελεύσεων
Ο διαχειριστής ακινήτων έχει ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης με :
. Ένα πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών/Διοίκηση επιχειρήσεων (απαραίτητο)
. Ένα επαγγελματικό master διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (προαιρετικό)
. Μία πιστοποίηση επαγγελματικής δεξιότητας στο επάγγελμα (αποκτάται)