Διαχείριση ενοικιαζομένου ακινήτου

Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά  την Διαχείριση του ενοικιαζόμενου ακινήτου σας.

Εγγύηση της καλής μας συνεργασίας είναι ο Επαγγελματίας Τοπικός Διαχειριστής με εμπειρία και καινοτομίες προς όφελός σας και σας προσφέρουμε :

. Παράδοση-Παραλαβή του ακινήτου στον/από μισθωτή.

. Τακτική εποπτεία μία φορά το δίμηνο σε όλο το ακίνητο και ενημέρωσή σας για την κατάστασή του.

. Άμεση επαφή με τον ενοικιαστή αντί εσάς και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων ενημερώνοντάς σας σχετικά.

. Έλεγχο στην χρονική και ποσοτική κατάθεση του ενοικίου.

. Εφαρμογή προσυμφωνημένης διαδικασίας ληξιπροθέσμων οφειλών.

. Μεριμνούμε κατόπιν γραπτών οδηγιών / εντολών σας για Λήψη Προσφορών, Ανάθεση, Επίβλεψη, Παραλαβή και Εξόφληση εργασιών ή προμήθεια υλικών για το ακίνητο.

. Συμμετοχή σε όλες τις γενικές συνελεύσεις του κτιρίου.

. Χρηματοοικονομική διεκπεραίωση όλων των δαπανών που αφορούν το ακίνητο και σας επιβαρύνουν.

. Σας παρέχουμε online παρακολούθηση της διαχείρισης του ακινήτου σας.

Μας δίνετε τη διαχείριση του ενοικιαζόμενου ακινήτου σας και είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που θα κάνατε εσείς γι’ αυτό.