Διαχείριση ακινήτου

Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά  την Διαχείριση του ακινήτου σας.

Εγγύηση της καλής μας συνεργασίας είναι ο Επαγγελματίας Τοπικός Διαχειριστής με εμπειρία και καινοτομίες προς όφελός σας και σας προσφέρουμε :

. Τακτική εποπτεία μία φορά την εβδομάδα σε όλο το ακίνητο και ενημέρωσή σας για την κατάστασή του.

. Μεριμνούμε κατόπιν γραπτών οδηγιών / εντολών σας για Λήψη Προσφορών, Ανάθεση, Επίβλεψη, Παραλαβή και Εξόφληση των εργασιών ή προμήθεια υλικών.

. Ελέγχουμε και εξοφλούμε τους κοινόχρηστους λογαριασμούς

. Συμμετοχή σε όλες τις γενικές συνελεύσεις του κτιρίου.

. Χρηματοοικονομική διεκπεραίωση όλων των δαπανών που αφορούν το ακίνητο.

. Σας παρέχουμε online παρακολούθηση της διαχείρισης του ακινήτου σας.

Μας δίνετε τη διαχείριση του ακινήτου σας και είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που θα κάνατε εσείς γι’ αυτό.