Γιατί μ’εμάς ;

Η εταιρεία μας προσφέρει Αποτελεσματικές Υπηρεσίες στην διαχείριση ιδιωτικών και επαγγελματικών κτιρίων και ακινήτων με Καινοτόμα συστήματα.

. Εγκαθίδρυση της έννοιας του «επαγγελματία διαχειριστή» κτιρίων/ακινήτων. Λειτουργούμε σαν να είμαστε εσείς, ένας ένοικος-διαχειριστής αλλά επιπλέον ο πιστοποιημένος επαγγελματίας διαχειριστής.

. Οικονομία Κλίμακας. Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών επιτυγχάνουμε καλύτερες τιμές με τους εργολάβους, οπότε έτσι καλύπτεται το κόστος της διαχείρισης.

. Ποιότητα. Οι εργολάβοι προσλαμβάνονται βάσει προδιαγραφών και γίνεται συνεχής αξιολόγησή τους,  οπότε λαμβάνονται πάντα οι καλύτεροι. Όλες οι εργασίες καλύπτονται με γραπτές εγγυήσεις.

. Διαφάνεια. Παρακολούθηση όλης της διαδικασίας διαχείρισης του ακινήτου σας online (Δαπάνες, Πληρωμές, Κοινόχρηστα, Οφειλές, Εκτελούμενες εργασίες, Συνελεύσεις, Συμβουλές, Πληροφορίες, κλπ).

. Διατήρηση της αξίας της περιουσίας σας και περαιτέρω αξιοποίησή / εκμετάλλευσή της.

. Προσφέρονται όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι εξόφλησης των κοινοχρήστων σας (ebanking-μεταφορά, Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα, Μετρητά) και η δυνατότητα επιλογής σταθερής δόσης των κοινοχρήστων, μηνιαίως .

. Ταυτίσαμε την μεγάλη μας εμπειρία με την σημερινή τεχνολογία δημιουργώντας μια μοναδική στην Ελλάδα ψηφιακή πλατφόρμα που αλλάζει εντελώς την εκτέλεση των εργασιών του διαχειριστή, παρέχοντας διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Αναθέστε τη Διαχείριση του ακινήτου σας στον επαγγελματία διαχειριστή, με λύσεις και προτάσεις για κάθε θέμα που σας απασχολεί και εξασφαλίστε ένα ήρεμο, όμορφο και θετικό περιβάλλον συνύπαρξης μεταξύ όλων των ενοίκων, ώστε να αφιερώνετε όλη σας την ενέργεια στην ανάπτυξη των Προσωπικών, Οικογενειακών και Επαγγελματικών σας θεμάτων.