Γίνε Συνεργάτης Ανάπτυξης


Είστε δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα;
Υπεύθυνη/ος, αυτόνομη/ος και 100% συνεργάσιμη/ος;

Πάρτε μέρος στο νέο, μοναδικό και καινοτόμο σύστημα Franchise παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Δημιουργήστε υψηλά έσοδα…..!
Εδραιώσετε τις επαγγελματικές σας ικανότητες….. !

Κάνω αίτηση τώρα

Η Θέση
– Προώθηση του καινοτόμου συστήματος «οΔμ»
– Υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με θετικό αποτέλεσμα και υπογραφές συμβάσεων.
– Ενημέρωση δυνητικών συνεργατών και επίδειξη του καινοτόμου συστήματος.
Απαραίτητα Προσόντα
– Προϋπηρεσία σε ρόλο προώθησης υπηρεσιών και προιόντων προς επαγγελματίες/επενδυτές B2B
– Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
– Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες- Ικανότητα διοίκησης χρόνου (time management)
– Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων

Επίπεδο μόρφωσης
– Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Οικονιμικών/Διοίκηση επιχειρίσεων

Παροχές
– Υψηλά ποσοστά
– Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και παροχή εργαλείων για αποτελεσματική απόδοση
– Μεγάλες δυνατότητες καριέρας

Κάνω αίτηση τώρα